cennik

Ceny biletów stępu do obiektu rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75a
obowiązuje od 1 września 2023 r.
Zwolnienia z opłat przysługują:
 1. opiekunom dzieci niepełnosprawnych wymagających opieki, po okazaniu legitymacji lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka. Opiekunowie mają prawo do bezpłatnego wejścia z dzieckiem, które korzysta z biletu ulgowego dla dzieci niepełnosprawnych (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną),
 2. pracownikom, emerytowanym pracownikom CSiR,
 3. ratownikom i instruktorom realizującym umowy zlecenie z CSiR,
 4. strażnikom Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim – 2 razy w tygodniu (1x basen i 1x siłownia),
 5. strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzki – 1 raz w tygodniu,
 6. weteranom, weteranom poszkodowanym, w zakresie siłowni i basenu, po okazaniu legitymacji weterana.
Do korzystania z wejść ulgowych uprawnieni są:
 1. dzieci do lat 7,
 2. młodzież szkolna, po okazaniu legitymacji szkolnej,
 3. studenci do 26 roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej,
 4. emeryci i renciści, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty,
 5. członkowie/słuchacze Uniwersytetu III Wieku działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim, po okazaniu legitymacji,
 6. osoby niepełnosprawne, po okazaniu legitymacji.
Strefa Basen dla klientów indywidualnych
Bilety/karnety wstępu normalne:
Za Czas Cena
bilet wstępu normalny do 75 minut 18,00 zł
karnet miesięczny normalny (ważny 30 dni od daty zakupu, do 4 wejść) do wykorzystania 72,00 zł – 300 minut 65,00 zł
karnet kwartalny normalny (ważny 90 dni od daty zakupu, do 12 wejść) do wykorzystania 216,00 zł – 900 minut 170,00 zł
dopłata do biletu normalnego za każdą rozpoczętą minutę powyżej 75 minut   0,30 zł
Bilety/karnety wstępu ulgowe
Za Czas Cena
bilet wstępu ulgowy do 75 minut 15,00 zł
karnet ulgowy miesięczny (ważny 30 dni od daty zakupu, do 4 wejść) do wykorzystania 60,00 zł – 300 minut 48,00 zł
karnet ulgowy kwartalny(ważny 90 dni od daty zakupu, do 12 wejść) do wykorzystania 180,00 zł – 900 minut 120,00 zł
dopłata do biletu ulgowego za każdą rozpoczętą minutę powyżej 75 minut   0,25 zł
bilet wstępu ulgowy/wakacyjny/feryjny do 75 minut w okresie ferii szkolnych, zimowych, wakacji letnich (dla dzieci, młodzieży szkolnej – do lat 16, korzystających indywidualnie z basenu) 9,00 zł
bilet wstępu – „basen dla seniora” (dotyczy realizacji Konstantynowskiej Karty Seniora, wtorek – piątek w godzinach 18.00 – 21.00) do 75 minut (basen, jacuzzi) 7,00 zł
50% ulgi dla dzieci przy zakupie biletu wstępu na basen w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”   9,00 zł
bilet wstępu ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych 6,50 zł
Zajęcia zorganizowane
Za Czas Cena
karnet na „Gimnastykę w wodzie” ze skierowaniem lekarskim przychodni zdrowia w Konstantynowie Łódzkim, wejścia wyłącznie na karnety zgodnie z harmonogramem uczestnictwa w zajęciach ustalonym indywidualne przy zakupie karnetu, rezerwacja ważna w tych terminach, maksymalnie 15 osób w grupie 10 wejść po 50 minut 90,00 zł
bilet wstępu na aqua aerobik 75 minut 20,00 zł
karnet na aqua aerobik (ważny 30 dni od daty zakupu, do 4 wejść) 4 wejścia po 75 minut 70,00 zł
karnet na aqua aerobik (ważny 90 dni od daty zakupu, do 12 wejść) 12 wejść po 75 minut 180,00 zł
Strefa Basen – dla klientów zbiorowych:
Za Czas Cena
wynajem toru pływackiego – grupa szkolna (dla grup do 15 uczestników) 30 minut 60,00 zł
wynajem toru pływackiego – grupa szkolna (dla grup do 15 uczestników) 45 minut 70,00 zł
wynajem toru pływackiego – grupa szkolna (dla grup do 15 uczestników) 60 minut 80,00 zł
wynajem toru pływackiego – grupa przedszkolna (dla grup do 15 uczestników) 30 minut 35,00 zł
wynajem toru pływackiego 60 minut 110,00 zł
wynajem całego basenu 60 minut 550,00 zł
Nauka pływania
Za Czas Cena
dla szkół, przedszkoli, klubów sportowych, jeden instruktor pływania/pracownik CSiR (dla grup do 15 uczestników) , (dwóch instruktorów CSiR: cennik x 2) 30 minut 35,00 zł
45 minut 45,00 zł
60 minut 55,00 zł
inne grupy – jeden instruktor pływania/pracownik CSiR (dla grup do 15 uczestników) 30 minut 45,00 zł
45 minut 55,00 zł
60 minut 65,00 zł
bilet instruktorski na podstawie umowy uprawniającej Instruktora nauki pływania do prowadzenia prywatnej nauki pływania wyłącznie z jedną lub dwiema osobami, które dokonały zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem 45 minut 30,00 zł
wynajem toru pływackiego na podstawie umowy, celem umożliwienia prowadzenia zajęć grupowej, prywatnej nauki pływania, w dniach i godzinach określonych w harmonogramie – załączniku do umowy powyżej 2 uczestników i do 10 uczestników zajęć na torze, którzy dokonali zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem 45 minut 55,00 zł
Strefa Fitness*
Za Czas Cena
aerobik bilet wstępu do 75 minut
powyżej 75 minut dopłata
18,00 zł
0,30 zł/min
karnet miesięczny do 4 wejść (ważny 30 dni od daty zakupu) 60,00 zł
karnet kwartalny do 12 wejść (ważny 90 dni od daty zakupu) 140,00 zł
zdrowy kręgosłup (realizacja Konstantynowskiej Karty Seniora) 1 zajęcia 9,00 zł
siłownia bilet wstępu do siłowni do 100 minut
powyżej 100 minut dopłata
18,00 zł
0,30 zł/min
karnet ważny 30 dni od daty zakupu, do 10 wejść (do wykorzystania 180 zł – 1000 min) 100,00 zł
karnet ważny 30 dni od daty zakupu, do 20 wejść (do wykorzystania 360 zł – 2000 min) 180,00 zł
wynajem sali fitness, celem umożliwienia zajęć grupowych dla osób korzystających, które dokonały zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem, w dniach i godzinach określonych w harmonogramie. 60 minut 55,00 zł
bilet instruktorski na siłownię i salę fitness uprawniający do prowadzenia prywatnych zajęć i treningów na siłowni z osobami, które dokonały zakupu biletu zgodnie z cennikiem indywidualnym. do 100 minut 30,00 zł, każda następna rozpoczęta minuta 0,30 zł
*do każdego biletu aerobik oraz siłowni dodatkowy czas techniczny 20 minut w tym sauny i jacuzzi
Opłaty dodatkowe, które dotyczą obu stref
Za Czas Cena
opłata za karnet lub duplikat karnetu, reaktywację   20,00 zł
opłata za zgubiony lub zniszczony transponder/zegarek basenowy 50,00 zł
Zasady ogólne
 1. opłaty za korzystanie z sauny i jacuzzi w godzinach ich funkcjonowania są wliczone w cenę każdego biletu,
 2. karnety i bilety można nabyć w kasie Obiektu zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem. Karnety imienne, czasowe są wydawane na poszczególne strefy Miejskiej Pływalni,
 3. zakup karnetu i biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Obiektu i aktualnego cennika,
 4. karnet jest aktywowany i personalizowany w momencie zakupu i obowiązuje przez okres rozliczeniowy na jaki został wykupiony, tj. 30 lub 90 dni licząc od dnia zakupu. Upływ wskazanego okresu skutkuje wygaśnięciem uprawnień z karnetu, niezależnie od tego czy została w całości wykorzystana ilość środków. Czasowy brak możliwości skorzystania z karnetu z przyczyn leżących po stronie CSiR, w okresie na jaki karnet został wykupiony, skutkuje wydłużeniem okresu karnetu o liczbę dni czasowego wyłączenia Obiektu z korzystania,
 5. karnet jest wydawany imiennie i może z niego korzystać jedynie osoba w nim wskazana. Nie jest możliwe użyczanie karnetu osobom trzecim. Działanie takie będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu Obiektu,
 6. po dokonaniu zakupu nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu ważności karnetu,
 7. karnet należy okazywać przy wejściu do Obiektu. Obsługa Obiektu może również żądać okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, dokument uprawniający do zwolnienia z opłat lub wejść ulgowych), w celu prawidłowej identyfikacji posiadacza karnetu,
 8. w cenie karnetu nie uwzględnia się ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 9. za niewykorzystane lub zgubione karnety nie przysługuje zwrot pieniędzy.
Wynajem sprzętu i usługi rekreacyjne w „Ośrodku nad Stawem” Łaska 64/66
obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Opłata parkingowa jednorazowa za parking niestrzeżony
rodzaj pojazdu wjazd
osobowy 10,00 zł
truck, van 15,00 zł
bus 25,00 zł
Pole namiotowe
przyczepa campingowa mała 40,00 zł
przyczepa campingowa duża, kamper 60,00 zł
namiot mały 1-3 osobowy 30,00 zł
namiot 4-5 osobowy 40,00 zł
opłata za dobę, za jedną osobę 15,00 zł
Domki campingowe i pokoje gościnne (opłata brutto za dobę)
domek 5-cio osobowy
miejsce w domku 5-cio osobowym
140,00 zł
50,00 zł
domek 5-cio osobowy (nowy)
miejsce w domku 5-cio osobowym (nowym)
230,00 zł
70,00 zł
pokój 4-osobowy (pokój nr 6,7
łóżko
140,00 zł
50,00 zł
pokój 3-osobowy z łazienką (pokój nr 10)
łóżko
150,00 zł
60,00 zł
pokój 3-osobowy (pokój nr 5)
łóżko
120,00 zł
50,00 zł
pokój 2-osobowy (pokój nr 4, 8)
łóżko
100,00 zł
50,00 zł
pokój nr 9 – jedna osoba
dwie osoby
80,00 zł
120,00 zł
pokój 8-osobowy (pokój nr 11)
łóżko
300,00 zł
40,00 zł
Sprzęt rekreacyjny
rower wodny 4-osobowy 15,00 zł / za każde rozpoczęte 60 min.
kajak 2-osobowy 10,00 zł / za każde rozpoczęte 60 min.
Odpłatność za miejsce do grillowania
do 5 osób 50,00 zł
od 5 do 10 osób 100,00 zł
powyżej 10 osób 200,00 zł
Obiekty sportowe Plac Wolności 60
obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą – cena za całe boisko
Czas Cena [zł]
60 minut 220
60 minut 260 (z oświetleniem)
90 minut 280
90 minut 340 (z oświetleniem)
120 minut 360
120 minut 420 (z oświetleniem)
Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą – cena za 1 boiska
60 minut 110
60 minut 130 (z oświetleniem)
90 minut 140
90 minut 170 (z oświetleniem)
120 minut 180
120 minut 210 (z oświetleniem)
Boisko – hala sportowa
60 minut 80

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI