Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 10/2023 z dnia 10.08.2023 r. (PDF 200KB)

Decyzja nr 10 PPIS w Pabianicach z dnia 10.08.2023r – o wprowadzeniu tymczasowego zakazu kąpieli, z uwagi na nadmierny zakwit sinic. (PDF 607KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 9/2023 z dnia 07.08.2023 r. (PDF 196KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 7/2023 z dnia 24.07.2023 r. (PDF 190KB)

Decyzja nr 8 PPIS w Pabianicach z dnia 24.07.2023r – o wprowadzeniu tymczasowego zakazu kąpieli, z uwagi na nadmierny zakwit sinic. (PDF 595KB)

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Pływalni CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a za okres czerwiec 2018 r – czerwiec 2019 r. (PDF, 548KB)

Ocena sezonowa jakości wody w 2019r. w kąpielisku „Nad Stawem” przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim. (PDF, 435KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 2/2020 z dnia 02.07.2020 r. (PDF, 531KB)

Decyzja nr 19 z dnia 13.07.2022 r. (PDF, 1,48MB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 5/2020 z dnia 17.07.2020 r. (PDF, 547KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 6/2020 z dnia 28.07.2020 r. (PDF, 455KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 9/2020 z dnia 21.08.2020 r. (PDF, 258KB)

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Pływalni CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a za okres czerwiec 2019 r – grudzień 2020 r. (PDF, 589KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 2/2021 z dnia 28.06.2021 r. (PDF, 273KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 4/2021 z dnia 23.07.2021 r. (PDF, 575KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 6/2021 z dnia 06.08.2021 r. (PDF, 547KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 7/2021 z dnia 16.08.2021 r. (PDF, 471KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 8/2021 z dnia 20.08.2021 r. (PDF, 265KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 10/2021 z dnia 03.09.2021 r. (PDF, 616KB)

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Pływalni CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a za okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. (PDF, 149KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 2/2022 z dnia 28.06.2022 r. (PDF, 546KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 6/2022 z dnia 28.07.2022 r. (PDF, 195KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 8/2022 z dnia 10.08.2022 r. (PDF, 537KB)

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 10/2022 z dnia 19.08.2022 r. (PDF, 237KB)

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Pływalni CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a za okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. (PDF, 906KB)

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI