Przyjmowanie skarg i wniosków

Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w sekretariacie w godzinach pracy.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
ul. Kilińskiego 75a
95-050 Konstantynów Łódzki

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udziela sekretariat.
(poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00).

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI