Pozostałe informacje publiczne

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie znajdująca się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

Tryb wystąpienia

Osoby zainteresowanie uzyskaniem informacji publicznej proszone są o wypełnienie wniosku znajdującego sie poniżej.
Wypełniony wniosek należy  przesłać listownie na adres:

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Kilińskiego 75a
95-050 Konstantynów Łódzki

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI