Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://csir.konstantynow.pl/

Data publikacji strony internetowej:  2013-03-28.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-06-12.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowej karcie nie informując o tym użytkownika,
 • mechanizm zwiększenia czcionki nie działa dla niektórych elementów,
 • strona nie posiada Mapy Serwisu,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • nie wszystkie załączniki posiadają informację na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed 23 września 2018 r. i nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tyh dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niemożliwa jest nawigacja na stronie wyłącznie za pomocą klawiatury.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Skróty klawiaturowe

 Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
 • Adres: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
 • E-mail: sekretariat@konstantynow.pl
 • Telefon: 42 211-11-73

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim znajdują się w czterech lokalizacjach:

 Pływalnia Miejska – ul. Kilińskiego 75a, 95-050 Konstantynów Łódzki

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście dla klientów od ulicy Kilińskiego oznaczone literą „A” oraz wejście od tyłu pływalni, od strony parkingu dla pracowników oznaczone literą „B”.  Wejście oznaczone literą „A” nie posiada stopni, znajduje się na poziomie gruntu, natomiast od strony wejścia „B” aby dostać się do budynku należy pokonać jeden stopień, przy którym brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Recepcja z kasą i szatnią okryć wierzchnich znajduje się po prawej stronie po pokonaniu przedsionka od wejścia „A”.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w których znajdują się szatnie (damska i męska) wraz z prysznicami i sanitariatami oraz pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku, gdzie znajduje się widownia oraz szatnie dla osób korzystających z siłowni. Na pierwszy poziom pływalni prowadzą schody, jednak można się tam także dostać przy pomocy windy wewnętrznej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku za szatniami osób korzystających z basenu. Klucze od toalet znajdują się u obsługi obiektu.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest wsparcia dla osób posługujących się językiem migowym

Obiekty sportowe – pl. Wolności 60, 95-050 Konstantynów Łódzki

 • Do obiektu prowadzą dwa wejścia od strony ulicy pl. Wolności dostępne w czasie działania obiektu. Wejścia te stanowią dwie bramy wraz z furtkami. Bramy otwierane są tylko w uzasadnionych wypadkach natomiast furtki otwarte są cały czas. Ponadto na obiekt można dostać się dwoma bramami od strony ulicy Lutomierskiej – obie bramy są zamknięte na stałe i udostępniane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. Święto Miasta bądź inne duże wydarzenia sportowe lub kulturalne.  
 • Wchodząc na obiekt furtką znajdującą się bliżej ul. Lutomierskiej po prawej stronie znajduje się budynek administracyjny. Aby się do niego dostać należy pokonać schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Udając się na wprost od wejścia można dostać się do ogrodzonego siatką boiska ze sztuczną murawą, na które ze względu na schody w dół nie mogą dostać się osoby niepełnosprawne. Istnieje możliwość wstępu na sztuczną murawę przez osoby niepełnosprawne, przez bramę umiejscowioną na północnym ogrodzeniu boiska. Tą samą brama można dostać się do trybun przeznaczonych dla widzów (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
 • Korzystając z furtki bramowej znajdującej się bliżej ulicy Kilińskiego na wprost można się po chodniku dostać do hali sportowej. Wejście do budynku szatniowego oraz samej hali sportowej znajduje się na poziomie gruntu i nie jest ograniczone dostępowo dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku szatniowym przy hali sportowej.
 • W budynku administracyjnym oraz w budynku hali brak jest pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest wsparcia dla osób posługujących się językiem migowym

„Ośrodek nad Stawem” – ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstantynów Łódzki

 • Do obiektu prowadzą 2 wejścia przez bramy umieszczone w północnej stronie ogrodzenia. Pierwsza z nich znajdująca się bliżej ulicy Łaskiej prowadzi na parking na około 60 pojazdów na którym nie wyznaczono miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu można dostać się na cały teren ośrodka dzięki ścieżkom, które pokryte zostały kostką brukową. Przy wejściu do ośrodka opisywaną brama ścieżka została wyniesiona do góry na wysokość około 10 centymetrów w stosunku do poziomu parkingu (w tym miejscu brak jest obniżenia obrzeża krawężnikowego umożliwiającego bezproblemowy wjazd osób na wózkach inwalidzkich). Obniżenie obrzeża znajduje się we wschodniej części parkingu i pozwala na bezproblemowe pokonanie przez osoby niepełnosprawne. Cały obiekt posiada ścieżki utwardzone biegnące dookoła stawu. Ścieżki te nie posiadają stopni, są na jednym poziomie. Druga brama znajduje się około 100 metrów dalej od pierwszej i prowadzi bezpośredni drogą asfaltową na tył budynków znajdujących się na obiekcie. Istnieje możliwość dostania się do obiektu poprzez obie bramy tylko w czasie kiedy obiekt jest otwarty, dostępny. W czasie gdy obiekt nie funkcjonuje bramy pozostają zamknięte.
 • Na terenie „Ośrodka Nad Stawem” znajduje się budynek murowany w którym znajdują się m. in. biuro ośrodka, pokoje gościnne, restauracja. W budynku umieszczone także są toalety, z czego jedna dla osób niepełnosprawnych znajduje się w środkowej jego części. Klucz od toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się u obsługi obiektu.
 • W toalecie damskiej znajduje się także stolik do obsługi małych dzieci.
 • W budynku brak jest wsparcia dla osób posługujących się językiem migowym.
 • Na terenie całego Ośrodka brak jest pętli indukcyjnych.

Zespół Boisk „Orlik” – ul. Zgierska 21, 95-050 Konstantynów Łódzki

 • Do obiektu Orlika prowadzi jedna brama z furtką umieszczona w północnej części jego ogrodzenia. Wejście jest wywyższone w stosunku do poziomu jezdni dojazdowej o około 5 centymetrów.
 • Cały teren obiektu znajduje się na jednym poziomie co umożliwia poruszanie się po nim osobą z niepełnosprawnościami.
 • Po wejściu na teren obiektu po prawej stronie znajduje się budynek drewniany składający się z 2 kontenerów pomiędzy którymi znajduje się taras pokryty deskami ryflowanymi. Budynek został wybudowany na podwyższeniu około 20 cm od podłoża. Na opisywany wcześniej taras z którego możliwy jest dostęp do sanitariatów prowadzą schody składające się z dwóch stopni brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Toalety nie zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak jest wsparcia dla osób posługujących się językiem migowym.
 • Na terenie całego Ośrodka brak jest pętli indukcyjnych.

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI