• dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy;
  • zawodników pobierających stypendia sportowe;
  • zawodników będących członkami kadry narodowej…

Zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów.
dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/512