Postępowania do których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych w 2024 r.

Postępowanie: CSiR.260.4.2024 Dostawa i montaż zabudowy przebieralni oraz szafek ubraniowych z ławkami wraz z elektronicznym systemem otwierania w ramach zadania „Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75A”

Termin składania ofert upływa: w dniu 28 maja 2024 r., o godz. 12:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn.:

Dostawa i montaż zabudowy przebieralni oraz szafek ubraniowych z ławkami wraz z elektronicznym systemem otwierania w ramach zadania „Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75A”

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Uwaga:
Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/929521


Postępowanie: CSiR.260.3.2024 Dostawa i montaż zabudowy przebieralni oraz szafek ubraniowych z ławkami wraz z elektronicznym systemem otwierania w ramach zadania „Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75A”

Termin składania ofert upływa: w dniu 17 maja 2024 r., o godz. 12:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn.:

Dostawa i montaż zabudowy przebieralni oraz szafek ubraniowych z ławkami wraz z elektronicznym systemem otwierania w ramach zadania „Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75A”

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Uwaga:
Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/925139


Postępowanie: CSiR.260.2.2024 Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75A

Termin składania ofert upływa: w dniu 13 maja 2024 r., o godz. 12:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn.:

„Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75A”

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO.

Uwaga:
Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/921161

 

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI