Zapraszamy na Rodzinne zawody pływackie z okazji 20-lecia Centrum Sportu i Rekreacji pod patronatem dyrektora CSiR

1. Cele:
Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Konstantynowa Łódzkiego
Wyłonienie najlepszych pływaków
Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz zasad bezpieczeństwa przebywania nad wodą
2. Termin: 11.06.2016r. godzina:13.00
3. Miejsce: basen CSiR ul.Kilińskiego75a
4. Organizator: UKS „Piątka” Konstantynów Łódzki, Centrum Sportu i Rekreacji
5. Regulamin:
Zawody będą rozgrywane seriami na czas, o miejscu drużyny decyduje uzyskany wynik.
Startują amatorzy, nie zrzeszeni w klubach pływackich oraz zrzeszeni w klubach sportowych.
Na zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP. Kwestie sporne rozwiązuje sędzia główny.
Zawodnicy będą podzieleni na grupy wiekowe według roczników dzieci bez względu na płeć
1. 2008r i młodsi
2. 2007r i 2006r
3. 2005r i 2004r
4. 2003r i starsi
6. Konkurencje:
1. 2x25m stylem dowolnym 1 rodzic i 1 dziecko
2. w kat. open 3x25m stylem dowolnym dla 2 rodziców i 1 dziecko

7. Zapisy będą przyjmowane przez mail tomaszkotus@tlen.pl
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych wyrażające zgodę na start w zawodach.
8. Nagrody: za pierwsze trzy miejsca medale, za 6 pierwszych miejsc dyplomy.