Podobnie jak w ubiegłych latach również i w tym roku kluby sportowe z Konstantynowa Łódzkiego otrzymały dotacje na prowadzenie swojej działalności. W budżecie miasta zostało zarezerwowane na ten cel 400 tys. zł, czyli o 40 tys. zł więcej niż ostatnio i taka też kwota trafiła do klubów. Co warte podkreślenia, każdy z nich dostał więcej pieniędzy niż przed rokiem.

Dotacje trafiły do wszystkich klubów sportowych, które w wyznaczonym terminie złożyły odpowiednie wnioski. Zgodnie z ustawą o sporcie zostały przyznane klubom, a nie sekcjom.


Ile otrzymały poszczególne kluby?

  • Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz Konstantynów Łódzki: 165.700 zł
  • Uczniowski Klub Sportowy Piątka Konstantynów Łódzki: 97.500 zł
  • Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów Łódzki: 68.000 zł
  • Konstantynowska Akademia Sportu: 42.700 zł
  • Stowarzyszenie Klub Sportowy Progres Konstantynów Łódzki: 16.200 zł
  • Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe Konstantynów Łódzki: 9.900 zł

Aby pieniądze trafiły na konta klubów, trzeba jeszcze dopełnić formalności, co oznacza, że z każdym z nich Gmina Konstantynów Łódzki podpisze w tej sprawie umowę.

Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

Żródło: Samorządowy Portal Internetowy Konstantynów Łódzki