Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.

Udostępniamy basen i siłownię TYLKO !!! członkom KADRY NARODOWEJ POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH. SAUNY I JACUZZI CSiR – pozostają zamknięte.

Zapraszamy od 06 lutego 2021r ( od soboty) .

Grafik dostępności :

sobota – w godzinach od 14.30 do 20.00;

poniedziałek, worek, środa, czwartek, piątek – w godzinach od 18.00 do 21.30

Wejście TYLKO dla osób uprawnionych, legitymujących się dokumentem/dokumentami potwierdzającymi bycie członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego.

Potwierdzenie- ważne w 2021 roku ( m.in. zaświadczenie polskiego związku sportowego, licencja wraz z potwierdzeniem zaliczenia do kadry narodowej, inne udokumentowanie bycia członkiem kadry narodowej oraz dokument tożsamości) – należy okazać pracownikowi CSiR przed zakupem biletu, karnetu.

Brak dokumentu bądź brak jednoznaczności w potwierdzeniu bycia członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego – bezwzględnie uniemożliwia zakup biletu i wejście do Miejskiej Pływalni.

W przypadku wątpliwości – obowiązuje zakaz sprzedaży biletu/karnetu.

Obowiązuje reżim sanitarny: DYSTANS- DEZYNFEKCJA- MASECZKA.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Omawiając możliwość korzystania z basenów pływackich w dobie panującej obecnie pandemii COVID-19 liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Stanowisko to jest zbieżne z wcześniejszymi danymi, dotyczącymi innych wirusów z rodziny Coronaviridae, mogących powodować infekcje u ludzi, które szerzą się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt. Podkreślając, że COVID-19 nie jest chorobą wodo zależną, zwraca się w tym kontekście uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne. Również chlor (podchloryn sodu), którego standardowe dawki i stężenia stosowane powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach kąpielowych skutecznie eliminują cząstki tego mikroorganizmu.

Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych, zapewniająca utrzymanie stężenia wolnego chloru, wartości pH i potencjału redoks w wodzie

w niecce basenowej w granicach zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2.

Główny problem związany z ochroną przed transmisją zakażeń SARs-CoV-2 w powyższych warunkach nie wiąże się zatem z jakością wody, ale z samym przebywaniem w wymienionych
obiektach, w których tak jak w pozostałej przestrzeni publicznej, istnieje ryzyko szerzenia się zakażenia drogą kropelkową. Cząstki wirusa wykrztuszane w drobinach wydzieliny dróg oddechowych przez osobę chorą podczas rozmowy, śmiechu, kaszlu, kichania rozpraszane są w jej otoczeniu na odległość ok. 2 m i mogą następnie zostać zainhalowane przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe. Źródłem zakażenia mogą stać się też powierzchnie, na których szybko osiadają stosunkowo ciężkie mikro krople wydzieliny dróg oddechowych, zawierające cząstki wirusa, które mogą zostać przeniesione drogą bezpośredniego kontaktu na dłoniach i następnie zainhalowane. Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 w powyższych obiektach jest więc związane przede wszystkim z jednoczasowym odwiedzaniem ich i przebywaniem w nich znacznej liczby użytkowników, wśród których mogą znajdować się osoby zainfekowane, lecz niewykazujące objawów klinicznych choroby.
W zapobieganiu szerzeniu się zakażeń podstawowe znaczenie ma zatem ograniczenie liczby osób jednoczasowo przebywających w obiekcie, przestrzegania zasady dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie zasad higieny, w tym mycie rąk woda i mydłem i dezynfekcja rąk.
Z pływalni publicznych nie powinny korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, także infekcji dróg oddechowych.
Zasady higieny obowiązujące zwykle użytkowników na pływalniach publicznych, podczas trwającej obecnie pandemii wymagają rygorystycznego przestrzegania. Szczególne znaczenie ma obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Równie ważne jest przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, korzystanie z toalety, a następnie umycie i dezynfekcja rąk przed przejściem
pod natrysk, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
Dr n. med. Grzegorz Juszczyk Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl,

„Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko.”

Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. z późń.zm.

„w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…