Wraz z Bergamutką zapraszamy na wakacyjne zabawy dla dzieci! Animacje ruchowe, zabawy muzyczne i sensoryczne.