Najlepszy szkolny kierowca Pan Marek, już od jutra rozpoczyna dowóz naszych konstantynowskich uczniów.

Pamiętajmy – w autobusie szkolnym koniecznie musimy zasłonić usta i nos….. MASECZKĄ.

Rodzicu – sprawdź czy Twoje dziecko ma MASECZKĘ, którą OBLIGATORYJNIE MUSI założyć w autobusie szkolnym.
Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych;
  • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos.