Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Pabianicach stwierdza, że woda w kąpielisku “Nad Stawem” ( ul. Łaska 64/66 ) nadaje się do kąpieli.

Ocena jakości wody w kąpielisku (pdf)

Zapraszamy