Odbywa się kurs ratowniczy,

informacje Ryszard Trocki tel. 888 279 682