Decyzją Burmistrza Roberta Jakubowskiego i konstantynowskich samorządowców zostały przekazane środki finansowe na remont dachu. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym dyrektor CSiR podpisał umowę. Prace realizowała będzie firma Salabud Sylwester Sala z Łodzi.

Architektoniczna perełka, b. budynek klubowy KKS Włókniarz, powoli odzyska dawny blask.