W przyszłym roku w Ośrodku nad Stawem powstanie nowy plac zabaw. Ustawiony zostanie wielofunkcyjny zestaw rekreacyjny, który zaoferuje najmłodszym konstantynowianom wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Dzieci będą mogły wspinać się, zwisać, balansować. Skorzystają z punktu widokowego i pobawią w „przeprawę na drugi brzeg”.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Cezary Petrus podpisał dziś w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa placu zabaw w Ośrodku nad Stawem ul. Łaska 64/66 w Konstantynowie Łódzkim”. Wartość inwestycji to 65 716,71 zł, przy czym wartość dofinansowania wyniesie 44 743 zł.

Zestaw rekreacyjny, który zostanie zainstalowany na placu zabaw, to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci w wieku do 14 lat. Będzie mogło z niego korzystać jednocześnie co najmniej 40 użytkowników. W skład urządzenia wejdzie m.in. sześć różnych pomostów:

  • dwa pomosty tunelowe z rury,
  • pomost linowy z prostokątami,
  • pomost linowy ruchomy niski,
  • pomost linowy,
  • pomost ruchomy z belką.

Dodatkowo w skład urządzenia wejdą takie elementy jak np. liny wspinaczkowe, przeplotnie linowe, drążek akrobatyczny, drabinka linowa, słupki do slalomu, rura.

Rozbudowany tor przeszkód, który powstanie w Ośrodku nad Stawem umożliwi najmłodszym rozwijanie szeregu umiejętności takich jak: zwinność, siła, równowaga czy koordynacja ruchowa.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony przez CSIR we współpracy z Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim w odpowiedzi na ogłoszony w 2021 roku drugi nabór wniosków z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i realizowana w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Źródło: Nowy tor przeszkód do zabawy i ćwiczeń