Zapraszamy dzieci w wieku od lat 6 do udziału w półkoloniach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji na terenie Ośrodka Nad Stawem ul. Łaska 64/66
trzy dziesięciodniowe turnusy w terminach:
01.07 – 12.07.2013r.
15.07 – 26.07.2013r.
29.07 – 09.08.2013r.
Dzieci przebywają na turnusach w dni robocze w godz. 8.00-17.00

Program półkolonii:

– wycieczka do wyboru przez uczestników (np.kino, mini zoo)
– zajęcia 3-dniowe EKOWAKACJI,
– wycieczka do Rogowa
– Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna, kolej wąskotorowa,
– korzystanie z kąpieliska pod opieką ratownika, wycieczki piesze po okolicy,
– gry terenowe, wypożyczalnia sprzętu sportowego do dyspozycji,
– gry i zawody sportowe na terenie ośrodka.

Przewidziane są trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Posiłki przygotowywane będą w restauracji Relax. Podczas całodziennej wycieczki dzieci otrzymują suchy prowiant.

Dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną zgłaszają się po karty do MOPS ul. Sucharskiego 1/3 Pozostałe obierają karty i wnoszą opłaty w Centrum Sportu i Rekreacji ul.Kilińskiego 75a (pływalnia miejska) w sekretariacie w godz. 8.00- 16.00.
Informacje: tel. 42 211 19 05.

Odpłatność za jeden turnus dla dzieci nie objętych pomocą społeczną:
– dochód netto z PIT-u 2012r. na 1 osobę w rodzinie do 684 zł – 110 zł.
– dochód netto z PIT-u 2012r. na 1 osobę w rodzinie od 684 zł do 1140 zł- 330 zł.
– dochód netto z PIT-u 2012r. na 1 członka rodziny powyżej 1140 zł – 475 zł .

Podstawowe wyposażenie dziecka:
wygodny strój, buty sportowe pełne, ręcznik i strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem ochronny z filtrem UV, napoje.