regulamin „Ośrodka nad Stawem”

1. Ośrodek Nad Stawem jest obiektem Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
2. Sezon letni trwa corocznie od 1 czerwca do 20 września.
3. Uchwałą Nr VIII 54/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r. wprowadza się odpłatny wstęp corocznie w dniach
01 czerwca do 31 sierpnia.
4. Aktualny cennik biletów wstępu i biletów parkingowych znajduje się przy wejściu.
5. Na obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości , spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom ratownika WOPR.
6. Korzystającym z kąpieliska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ,a w szczególności:
– wchodzić do wody bez zezwolenia,
– wypływać poza obręb kąpieliska strzeżonego,
– palić papierosów i pić alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska
– wprowadzać do wody psy lub inne zwierzęta
7. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada ratownik.
8. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz inne, stwarzające swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla pozostałych kąpiących będą usuwane z kąpieliska.
9. Ratownicy pełniący dyżur sprawują ogólny dozór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są do podporządkowania się nakazom ratownika.
11. Za przedmioty pozostawione bez opieki ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody do pełnej wysokości .
13. Skargi i wnioski należy zgłaszać na bieżąco do Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a.

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI