Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje , że w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim organizuje szkolenia w ratownictwie wodnym na stopnie:
Moduł – I szkolenia ratownika wodnego/ MR WOPR/ cena – 300 zł
Moduł – II szkolenia ratownika wodnego/R WOPR/ cena – 400 zł
Moduł – III szkolenia ratownika wodnego cena – 500 zł

*UWAGA!!!! – Istnieje możliwość łączenia Modułów szkolenia

zgodnie z zapisami określonymi w Uchwale nr 5/2/X/13 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie szkoleń i kursów ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego
Sprawdzian kwalifikacyjny i rozpoczęcie szkolenia po zebraniu grupy szkoleniowej:
na Pływalni C. S. i R. w Konstantynowie, ul. Kilińskiego 75 a

Informacje i zapisy, w CSiR w Konstantynowie lub u Instruktora WOPR prowadzącego szkolenia, tel. 888 – 279 – 682 Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Informuje, że zgodnie z zapisami określonymi w Uchwale nr 5/2/X/13 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie szkoleń i kursów ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim mgr Krystyną Oparą organizuje szkolenia w ratownictwie wodnym na stopnie:

Moduł – I szkolenia ratownika wodnego/MR WOPR/ – 18 godz., cena – 300 zł

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:
– przepłynie dystans 200 m/jak na Kartę pływacką/,
– przepłynie dystans 5 m pod lustrem wody,
– przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do żabki/bez pracy RR/, łącznie dystans 50 m, po 25 m każdym sposobem/.

Moduł – II szkolenia ratownika wodnego/R WOPR/ – 18 godz., cena – 400 zł
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która:
– ukończyła 16 lat i posiada Kartę pływacką lub Specjalną Kartę Pływacką
– i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:
– przepłynie, stylem dowolnym dystans 100 m w czasie do 1: 50sek,
– przepłynie dystans 15 m pod lustrem wody,
– przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do żabki/bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m, po 50 m każdym sposobem/.

*UWAGA!!!! – Istnieje możliwość łączenia Modułów szkolenia/Moduł I + Moduł II/

Moduł – III szkolenia ratownika wodnego – 27 godz., cena – 500 zł
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która:
– ukończyła 16 rok życia, posiada ważną legitymację WOPR z uprawnieniami Ratownika WOPR i Specjalną Kartę Pływacką
– oraz zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:
1) przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż – 08: 10, 00 min.,
2) przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie,
3) przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka/sposobem ratowniczym/ z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej – 1min.
4) holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się/

*UWAGA!!!! – Istnieje możliwość łączenia Modułów szkolenia/Moduł I + Moduł II + Moduł III/