1. Termin i miejsce zawodów:
Centrum Sportu i Rekreacji, Konstantynów Łódzki,ul.Kilińskiego 75a
7.02.2019 (czwartek) rozgrzewka 9.00-9.30, zawody 9.30

2. Organizatorzy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
UKS Piątka Konstantynów Łódzki

3. Cel zawodów:
1) Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, jako aktywność poprawiająca ogólną sprawność fizyczną
2) Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom urodzonym w latach 2006-2009
3) Poprawa bezpieczeństwa nad wodą poprzez zdobyte umiejętności pływackie
4) Promocja miasta Konstantynów Łódzki

4. Komunikaty, ogłoszenia i zgłoszenia:
Regulamin i zaproszenie dostępne są na megatiming.pl, csir.konstantynow.pl oraz ukspiatka.pl

5. Uczestnictwo:
Uczestniczyć mogą zawodnicy urodzeni w latach 2008 – 2006, zgłoszeni do zawodów za zgodą opiekunów prawnych przez macierzysty klub sportowy zrzeszony w PZP oraz posiadający ważne badania lekarskie potwierdzające ich dobry stan zdrowia.
Do zawodów można zgłosić zawodników w rocznikach 2008-2009 nie posiadających przynależności klubowej za zgodną opiekunów prawnych oraz oświadczenia ich o stanie zdrowia zgłoszonego, które pozwala na udział w zawodach.
Odpowiedzialność za brak badań lekarskich i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na osoby lub kluby sportowe zgłaszające do zawodów.
Starty zawodników dozwolone są strojach dopuszczonych przez PZP

6. Zgłoszenia do zawodów:
Tomasz Kotus na mail: tomaszkotus@tlen.pl do dnia 5.02.2019 wtorek w formie exel na przykładzie:
Imię Nazwisko Klub rocznik 1 konkurencja Czas zgłoszenia 2 konkurencja Czas zgłoszenia
Tomasz Kotus UKS Piątka Konstantynów Łódzki 1981 100 motylkowym 1;10,0 100 dowolnym 1;00,0

Zgłoszenia do zawodów równoznaczne są z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Każdy z zawodników ma prawo startu w dwóch konkurencjach i w sztafecie.

7. Nagrody:
Pierwsza trójka zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji otrzymują medal i dyplom w każdej kategorii wiekowej 2008/2007/2006
Miejsca 4-6 nagrodzone są dyplomami.
Miejsca w sztafetach zostaną nagrodzone medalami zgodnie z kategoriami wiekowymi.
Puchar Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w kategorii OPEN za najlepszy wyniki w punktacji FINA.
Przewiduje się nagrodę dla najlepszego klubu zgłoszonego do zawodów pływackich o Puchar.
Podczas zawodów przeprowadzony będzie konkurs dla wszystkich uczestników/zawodników!!!

8. Zasady finansowania:
Koszt uczestnictwa jednego zawodnika wynosi 10 zł płatne przelewem na konto 92 2030 0045 1110 0000 0391 4630 do dnia 8.02.2019r.
Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych.

9. Informacje dodatkowe:
Pomiar czasu ręczny.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia mienia, kradzieże powstałe nie z jego winy.
Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci – zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, hol wejściowy itp.), odpowiada trener/opiekun zgłaszający zawodników.

10. Postanowienia końcowe
Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przepisy FINA i PZP.
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminie decyduje w ramach swoich kompetencji sędzia główny lub organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz celach promocyjnych Zawodów Pucharu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.

11. Konkurencje
100 motylkowym dz i chł
100 klasycznym dz i chł
100 grzbietowym dz i chł
100 dowolnym dz i chł
100 zmiennym dz i chł
4×50 zmiennym roczniki 2008-2007 dz i chł
4×50 zmiennym sztafety mieszane r2006