Godziny otwarcia siłowni w okresie 06 – 14 czerwca, z wyłączeniem 11 czerwca (decyzja zostanie podjęta 9 czerwca, czy będzie czynna w dniu 11 czerwca).

poniedziałek – piątek: 14.00 – 22.00
sobota: 7.00 – 21.00
niedziela: 8.00 – 21.00

REGULAMIN korzystania z siłowni w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 1. Z usługi – siłowni, nie mogą korzystać klienci którzy:
  1. obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
  2. są objęci kwarantanną lub izolacją,
  3. mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 2. Informacja dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechania korzystania z siłowni, do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 3. Pamiętaj – źródłem zakażenia mogą stać się też powierzchnie, na których szybko osiadają stosunkowo ciężkie mikrokrople wydzieliny dróg oddechowych, zawierające cząstki wirusa, które mogą zostać przeniesione drogą bezpośredniego kontaktu na dłoniach i następnie zainhalowane. Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 w powyższych obiektach jest więc związane przede wszystkim z jednoczasowym odwiedzaniem ich i przebywaniem w nich znacznej liczby użytkowników, wśród których mogą znajdować się osoby zainfekowane, lecz niewykazujące objawów klinicznych choroby.
 4. Utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami CSiR.
 5. Rekomenduje się dezynfekcję rąk oraz sprzętu.
 6. W zapobieganiu szerzeniu się zakażeń podstawowe znaczenie ma zatem ograniczenie liczby osób jednoczasowo przebywających w obiekcie, w konkretnym pomieszczeniu.
 7. Maksymalna liczba ćwiczących na siłowni – to 10 osób w siłowni, na 3 oddzielnych poziomach obiektu:
  1. piętro – strefa „kardio”: (bieżnie/rowery) — maksymalnie 7 osób;
  2. antresola – strefa „maszyny do ćwiczeń” ( brzuszki, nogi) — maksymalnie 2 osoby;
  3. parter – strefa „wolne ciężary” – (sztangi, atlasy)— maksymalnie 6 osób.
 8. Klienci naruszający zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez pracowników CSiR i mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.