Opracowany dla okresu: 06 – 14 czerwca 2020r. Grafik może być modyfikowany. 11 czerwca – czy i w jakich godzinach będziemy pracowali – zostanie podane w dniu 9 czerwca.
Aktualni użytkownicy:

  1. UKS „Piątka”,
  2. szkoły pływania,
  3. klienci „rekreacyjni”.

Na basenie mamy 6 torów pływackich w tym jeden „wypłycony” – 0,90cm. Według wytycznych na torze mogą pływać, jednocześnie maksymalnie 4 osoby. Obowiązują bilety wstępu oraz niezrealizowane karnety, które będą przedłużane (dostęp do systemu – formalnie od poniedziałku 8 czerwca).

Prosimy o zastosowanie się do zasad wynikających z wymogów sanitarnych: czas pływania – 45 minut, 15 minut – szatnia, dezynfekcja, wyjście z obiektu. Proszę zapoznać się z wcześniej podanymi informacjami, stosować się do nich oraz poleceń pracowników CSiR, oznaczeń, tablic informatycznych w Miejskiej Pływalni.

Klienci naruszający zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez pracowników CSiR i mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Poniżej przestawiamy grafik dostępności basenu torów pływackich – zielony kolor oznacza dostępność dla klientów/gości „rekreacyjnych”. Kolejne grafiki będą opracowane, w oparciu o przesłanki ekonomiczne związane z rzeczywistym wykorzystaniem Miejskiej Pływalni w Konstantynowie Łódzkim.

Siłownia też otwarta, szczegóły napiszemy wkrótce.

Zapraszamy pięknie – AKTYWNIE PO ZDROWIE