Kolonie MIEJSKIE 2020 – nie odbędą się. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku – to najwyższy priorytet. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Określone ograniczenia SANITARNE – nie mogą być zrealizowane w Ośrodku nad Stawem. Przepraszamy, ale bezpieczeństwo Państwa Dzieci – jest dla nas wszystkich NAJWAŻNIEJSZE.