I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Dnia 11.06.2016 (sobota) odbędzie się turniej piłki nożnej dla  dorosłych i młodzieży z Konstantynowa Łódzkiego i okolic. Organizatorem turnieju jest Centrum Sportu i Rekreacji i Animatorzy Lokalni z Orlika przy ul. Zgierskiej 21/25 . Chętne drużyny prosimy o kontakt z Panem Arturem Ogińskim na orliku w celu pobrania listy zgłoszeniowej, regulaminu i zgody dla rodziców jeśli w zespole są osoby niepełnoletnie. Listę zgłoszeniową oraz oświadczenia od rodziców (w przypadku niepełnoletnich) kapitan drużyny musi oddać do 25.05.2016 na orlik. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Dnia 25.05.2016  o godzinie 19.00 na orliku odbędzie się spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn w celu ustalenia szczegółów turnieju.
Zapraszamy do sportowej rywalizacji i aktywnie spędzonego czasu wolnego :-)

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA CENTRUM SPORTU I REKREACJI

I. ORGANIZATOR: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, Zespół Boisk Orlik 2012 ul. Zgierska 21/25.
II. CEL: Popularyzacja piłki nożnej, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży i dorosłych.
III. MIEJSCE: Centrum Sportu i Rekreacji Plac Wolności 60 Konstantynów Łódzki
IV. TERMIN ROZGRYWEK: 11.06.2016 (sobota). Zbiórka zespołów 9:00. Rozpoczęcie turnieju 9:30.
V. UCZESTNICTWO:
1. Startować mogą zespoły liczące, co najmniej 6 zawodników, a maksymalnie 12 (6 rezerwowych).
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych z terenu Konstantynowa i okolic .
4. Wszystkie dokumenty do pobrania u Animatorów lokalnych w godzinach pracy Orlika przy ul. Zgierskiej 21/25.
5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest pisemne zgłoszenie drużyny z nazwą zespołu i telefonem kontaktowym do kapitana zespołu najpóźniej do 25.05.2016 (środa).
6. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę na udział w turnieju od rodziców lub prawnych opiekunów dostarczone do 25.05.2016 na orlik przy ul. Zgierskiej 21/25.
7. Każdy z zawodników gra tylko w jednej drużynie.
8. Spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn odbędzie się 25.05.2016 na orliku przy ul. Zgierskiej o godzinie 19.00.
9. DO TURNIEJU MOŻE BYĆ ZGŁOSZONYCH MAKSYMALNIE 3 ZAWODNIKÓW CZYNNIE GRAJĄCYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ W LIDZE NIŻSZEJ NIŻ IV.

VI. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Czas gry: 1 x 15min. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn długość meczy może ulec zmianie. System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem (każdy z każdym, pucharowy, mieszany) będzie to zależne od liczby zgłoszonych drużyn.
2. Drużyna składa się z 6 zawodników grających (5+bramkarz) i maksymalnie 6 zawodników rezerwowych.
3. Minimalna liczba zawodników w drużynie: 6 (5+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozegrany, a wynik ustala się, jako walkower dla drużyny przeciwnej.
4. Mecze rozgrywane są piłką do piłki nożnej (nr 5).
5. Mecze odbywają się na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
6. Obowiązują zmiany hokejowe – w wyznaczonej strefie zmian.
7 Obuwie: halówki, lanki, śnieżynki, adidasy. Zakaz gry we wkrętach metalowych lub plastikowych.

VII. PRZEPISY GRY:
W trakcie trwania turnieju respektuje się przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
– Nie obowiązuje przepis o spalonym
– Zawodnik wprowadza piłkę do gry w ciągu 4 sekund
– Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 4 metry
– Rzut karny wykonuje się z odległości 8 metrów
– Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz (nogą lub ręką)
– Rzut z autu wykonywany jest nogą

VIII. KARY DYSCYPLINARNE: sędzia może czasowo wykluczyć zawodnika z gry na 2 lub 5 minut – w zależności od rodzaju przewinienia – W momencie straty bramki przez zespół grający w osłabieniu kara czasowa – w wypadku żółtej kartki zostaje anulowana, w wypadku kartki czerwonej zespół gra w osłabieniu przez 5 minut – Czerwona kartka powoduje wykluczenie z gry zawodnika z meczu, a w przypadku wybitnie niesportowego zachowania zakazem gry w następnym meczu lub w drastycznych przypadkach wykluczeniem zawodnika z całego turnieju – W momencie straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry innego zawodnika, niż ukaranego czerwoną kartką.

IX. NAGRODY: Puchary, medale i statuetki dla wybranych zawodników w poszczególnych kategoriach.

X. INTERPRETACJA REGULAMINU: Wszelkie protesty i zastrzeżenia należy zgłaszać w trakcie rozgrywania meczów lub przed jego rozpoczęciem. Rozpatrywane one będą przez sędziego głównego zawodów oraz Organizatora. We wszystkich sprawach dotyczących turnieju, a nie ujętymi w Regulaminie decyzje podejmie Organizator. W spornych sytuacjach Organizator zastrzega sobie własną interpretacje regulaminu. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.